Menu

Етика и околна среда

Съставна част от философията на Peek & Cloppenburg са социално отговорните действия. Компанията отдава голямо значение на това, да предлага на клиентите само стоки, които са произведени при достойни за човека условия, при спазване на действащите в съответната страна наредби за трудовоправна защита и при съблюдаване на опазването на околната среда.

Устойчиви действия и опазване на околната среда

От любов към природата в своите магазини в Германия Peek & Cloppenburg определя възнаграждение от 20 евроцента за всяка торбичка от синтетичен материал. С това компанията желае да допринесе за осъзнато отношение към опаковъчния материал и за многократно използване на торбичките за покупките. Торбичките се произвеждат по неутрални за климата технологии: Емисиите на CO2, възникващи при производството на опаковките, се изравняват със закупуване на права за емисии на CO2 по стойностни проекти за опазване на климата. С ангажимента си по този проект допринася за предпазване от изсичане на горска площ в бразилска Амазония за това, тя да бъде трайно стопанисвана в съответствие с регламента на Съвета за стопанисване на горите (Forest Stewardship Council — FSC).

Социална отговорност

Като модна компания, работеща по целия свят, Peek & Cloppenburg познава проблемите на условията на труд в някои страни на производство. Затова компанията гледа съвсем сериозно на своята отговорност и оказва партньорско съдействие в осигуряването на добри условия на труд. Така още през 1997 г. Peek & Cloppenburg създаде собствена програма за контрол, при която независими специалисти проверяват условията на труд и ако е необходимо, дават предложения за подобряването им. От 2003 г. Peek & Cloppenburg участва в инициативата на много европейски търговци на дребно за въвеждане и проверка на социалните стандарти, наречена Инициатива за социално ангажиран бизнес (amfori BSCI).

Освен това компанията отхвърля дъмпинговите заплати и плаща на своите доставчици по справедливи цени, които позволяват работещите по места да бъдат възнаграждавани достатъчно. От доставчиците се изисква да бъдат осигурени поне законовите минимални възнаграждения, както и всички законово предписани допълнителни придобивки, като например добавките за извънреден труд, заплащане на отпуските и празничните дни, както и на вноските за социални осигуровки.

Peek & Cloppenburg не толерира детския труд. С подписването на етичния кодекс на BSCI доставчиците трябва да докажат, че спазват зададените правила, за да се изключи експлоатацията на детски труд.

Безопасност на продуктите

Политиката за доставки на Peek & Cloppenburg е обект на изключително високи изисквания, както и на грижлив контрол, далеч надхвърлящи законовите изисквания. Преди започване на съвместната работа всеки доставчик трябва да гарантира с договор, че ще доставя безвредни за здравето стоки. Преди доставката стоките от собствените марки се тестват в специално определени лаборатории за наличие на определени вредни вещества. В допълнение проби от артикулите се тестват редовно по строгите критерии на стандарта Ökotex 100.

Използваме "бисквитки", за да подобрим работата на този уебсайт. Моля потвърдете, че сте прочели нашите указания за използването на "бисквитки".