Menu

Okoliš & etika

Za tvrtku Peek & Cloppenburg društveno prihvatljivo ponašanje sastavni je dio korporativne filozofije. Tvrtka pridaje velik značaj tome da svojim kupcima nudi isključivo robu proizvedenu u dostojanstvenim uvjetima rada, uz pridržavanje propisa o zaštiti u zakonu o radu, važećih u pojedinoj zemlji, te uz uvažavanje pravila o zaštiti okoliša.

Održivo djelovanje i zaštita okoliša

Tvrtka Peek & Cloppenburg iz ljubavi prema okolišu u svojim modnim kućama u Njemačkoj naplaćuje naknadu od 20 centi po plastičnoj vrećici. Time tvrtka želi potaknuti svjesno rukovanje ambalažom i višestruku upotrebu plastičnih vrećica. Vrećice su proizvedene u klimatski neutralnim uvjetima: Emisije CO2 povezane s proizvodnjom ambalaže kompenzirane su kupnjom prava CO2 emisijskih jedinica iz značajnih projekata za zaštitu klime. Ovaj angažman omogućuje da se šumska površina u brazilskoj Amazoni zaštiti od krčenja i da se njome održivo upravlja u skladu s propisima organizacije Forest Stewardship Council (FSC).

Društvena odgovornost

Kao međunarodno modno poduzeće, tvrtka Peek & Cloppenburg upoznata je s problematikom radnih uvjeta u nekim proizvodnim zemljama. Zato je svjesna svoje odgovornosti i sa svojim partnerima poduzima korake kako bi se zajamčili dobri radni uvjeti. Tvrtka Peek & Cloppenburg već 1997. godine osmislila je vlastiti program nadzora u okviru kojeg nezavisni stručnjaci provjeravaju radne uvjete i po potrebi daju prijedloge za poboljšanje istih. Od 2003. godine tvrtka Peek & Cloppenburg sudjeluje u inicijativi mnogobrojnih europskih trgovaca na malo usmjerenoj na uvođenje i provjeru društvenih standarda, pod nazivom amfori BSCI.

Stoga tvrtka odbija isplaćivanje neadekvatnih plaća i pošteno isplaćuje svoje dobavljače, čime je omogućeno adekvatno plaćanje lokalnih radnika. Dobavljači su dužni osigurati barem minimalne zakonske plaće i sve dodatne pogodnosti propisane zakonom, kao što su plaćanje prekovremenog rada, plaćeni godišnji odmor i rad blagdanom te plaćanje svih doprinosa za socijalno osiguranje.

Tvrtka Peek & Cloppenburg ne tolerira dječji rad. Potpisivanjem Kodeksa ponašanja inicijative BSCI dobavljači moraju potvrditi djelovanje u skladu s postavljenim pravilima kako bi se spriječio dječji rad.

Sigurnost proizvoda

Politika nabave tvrtke Peek & Cloppenburg podliježe iznimno visokim zahtjevima koji jasno nadilaze zakonske zahtjeve te pažljivim kontrolama. Svaki dobavljač prije početka suradnje dužan je ugovorom zajamčiti da će isporučivati samo robu koja ne predstavlja rizik po zdravlje. Artikli marki tvrtke se u posebno određenim laboratorijima prije isporuke ispituju na odabrane štetne tvari. Osim toga, artikli se redovito uzorkuju u skladu sa strogim kriterijima testa Ökotex Standard 100.

Upotrebljavamo kolačiće da bismo poboljšali iskustvo korištenja ovog web-mjesta. Potvrdite da ste primili na znanje naše napomene vezane uz korištenje kolačića.