Menu

Etika a životné prostredie

Pre spoločnosť Peek & Cloppenburg je spoločensky únosné konanie neoddeliteľnou súčasťou podnikovej filozofie. Kladieme veľký dôraz na to, aby sme našim zákazníkom následne mohli ponúkať tovar, ktorý bol vyrobený za dôstojných ľudských podmienok a dodržania pracovnoprávnej legislatívy a ochranných predpisov platných v danej krajine spolu s dôrazom na ochranu životného prostredia.

Udržateľný obchod a ochrana životného prostredia

Spoločnosť Peek & Cloppenburg zvyšuje z lásky k prírode vo svojich nemeckých obchodných domoch cenu za igelitovú tašku na 20 centov. Tým chceme povzbudiť k zodpovednému správaniu sa pri zaobchádzaní s obalovým materiálom a opakovanom používaní igelitových tašiek. Igelitové tašky sa vyrábajú bez vplyvu na zmenu klímy. Emisie CO2 spojené s výrobou obalov sa vyvažujú nákupom emisných práv na CO2 z projektov na ochranu klímy. Spoločnosť Peek & Cloppenburg sa rozhodla zapojiť do projektu na ochranu lesov v Brazílii. Cieľom tejto snahy je zachovanie lesnej plochy pri brazílskej rieke Amazonka, jej ochrana pred odlesňovaním a udržateľné hospodárenie v súlade so stanovami organizácie Forest Stewardship Council (FSC).

Spoločenská zodpovednosť

Ako módnej spoločnosti pôsobiacej na medzinárodnej scéne je nám známa problematika pracovných podmienok v istých krajinách, kde sa tovar vyrába. Spoločnosť preto vníma svoju zodpovednosť veľmi vážne a z partnerskej pozície vplývame na zabezpečovanie dobrých pracovných podmienok. Firma Peek & Cloppenburg vytvorila už v roku 1997 vlastný monitorovací program, v rámci ktorého špecialisti kontrolujú pracovné podmienky a poskytujú prípadné návrhy na zlepšenie. Od roku 2003 sa podieľame na iniciatíve mnohých európskych maloobchodníkov na zavedenie a kontrolu sociálnych štandardov s názvom amfori BSCI.

Okrem toho odmieta spoločnosť dampingové mzdy a svojim dodávateľom vypláca férové ceny, ktoré umožňujú dostatočne odmeňovať zamestnancov v konkrétnych krajinách. Od dodávateľov požadujeme zabezpečenie zákonom stanovenej minimálnej mzdy, ako aj všetkých zákonom stanovených príplatkov, ako napríklad príplatky za nadčas, náhradu práce cez víkendy a sviatky a vyplatenie všetkých sociálnych odvodov.

Spoločnosť Peek & Cloppenburg odmieta akúkoľvek detskú prácu. Dodávatelia musia podpísaním kódexu správania BSCI potvrdiť, že uvedené pravidlá dodržiavajú, aby tak bolo možné vylúčiť detskú prácu.

Bezpečnosť produktov

Naša nákupná politika podlieha mimoriadne vysokým nárokom, ktoré výraznou mierou prevyšujú zákonné požiadavky, ako aj starostlivým kontrolám. Každý dodávateľ sa musí pred začiatkom spolupráce zmluvne zaviazať, že bude dodávať iba zdravotne bezchybný tovar. Výrobky našich vlastných značiek sú navyše ešte pred dodávkou v špecializovaných laboratóriách testované na vybrané škodlivé látky. Okrem toho sa vzorky tovaru pravidelne testujú podľa certifikačného systému Ökotex-Standards 100, ktorý podlieha prísnym kritériám.

Pre zlepšenie používania tejto webovej stránky používame súbory cookie. Podvrďte prosím, že súhlasíte s podmienkami ich používania.